من مثل هر روزم                                        با آن نشانی‌های ساده با همان امضا، همان نام با همان رفتار معمولی اين روزها تنها حس می‌کنم گاهی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 16 بازدید
1.                               ....  //چونکه جايِ  و. وهوا مسموم است<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> چونکه جايِ نفسِ عاطفه اينجا خاليست دوستت دارم ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 15 بازدید
1.يكديگر را مي‌آزاريم                                                  بي آنكهبخواهيم.شايد بهتر آن باشدكه دست در دست يكديگردهيمبي‌سخنی !   <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" ... ادامه مطلب
/ 42 نظر / 10 بازدید
مرداد 84
2 پست
تیر 83
1 پست
خرداد 83
1 پست
اسفند 82
2 پست